Protegir l'ambient

Minimitzant l'impacte
mediambiental
i la contaminació

Gestió mediambiental

Reduir l'impacte de l'activitat en el medi ambient i optimitzar l'eficiència de processos, metodologies i productes a través de la innovació són aspectes essencials per a ILUNION .

Atesa la diversitat de la naturalesa de les activitats empresarials que desenvolupen les empreses d'ILUNION , la política mediambiental s'hi adapta i es desenvolupa d'acord amb l'impacte generat per cadascuna d'elles. No obstant això, en tots els casos es persegueix una millor gestió dels recursos naturals i dels residus generats, així com la prevenció de la contaminació.

Per a això, a ILUNION s'apliquen mesures per reduir l'impacte sobre el consum d'aigua, el canvi climàtic i l'ús de recursos energètics.

Gestió de l'aigua

ILUNION  fomenta la implantació de mesures i processos innovadors que garanteixin un consum eficient, així com un ús responsable i sostenible de l'aigua. Cal destacar la utilització de sistemes de recuperació d'aigua abocada i la implantació de la rentada a 65ºC a les bugaderies industrials

Gestió energètica

ILUNION  ha posat en marxa programes d'eficiència energètica per reduir el consum d'energia. Entre les actuacions més interessants, en destaquen les següents:

 • Mobilitat sostenible
  • Renovació flota (models més eficients)
  • Flota de vehicles híbrids i elèctrics
  • Sistemes d'ecoconducció
 • Eficiència energètica en les instal·lacions
  • Sistemes de control operacional
  • Millora de l'aïllament
  • Substitució equips per d’altres més eficients
 • Ús de les energies renovables
  • Panells solars per a ACS
  • Planta solar fotovoltaica
  • Calderes de biomassa