Definició Magnituds

2021 Créixer amb un propòsit

+35.700 persones de las cuals el 40% son discapacitades.

+15.000 persones amb discapacitat.

Tipus de discapacitat:

  • 7% Visual
  • 12% Sensorial
  • 56% Física
  • 25% Psíquica

33% colectiu de difícil inserció

Diversitat. Oportunitats per a tots.

  • 50% Dones
  • 8% Una altra modalitat
  • 68% Centres de traball
  • 240 CEE´s

Tornar a pagina princiapl