Definició Magnituds

2020 Créixer amb un propòsit

+35.000 persones de las cuals el 40% son discapacitades.

+14.000 persones amb discapacitat.

Tipus de discapacitat:

  • 6% Visual
  • 11% Sensorial
  • 58% Física
  • 23% Psíquica

33% colectiu de difícil inserció

Diversitat. Oportunitats per a tots.

  • 49% Dones
  • 6% Una altra modalitat
  • 67% Centres de traball
  • 255 CEE´s

Tornar a pagina princiapl