Excel·lència plural

Solucions àgils
i resolutives

Sector Educació

La transformació digital que estem vivint és, sens dubte, una de les pautes que properament revolucionarà el Sector Educació i que reforçarà el concepte de democratització de l'ensenyament a través de la tecnologia. Aquesta accessibilitat dels continguts fomenta la diversitat en els entorns educatius, que tendeixen a fer-se més plurals i a generar noves necessitats a l'hora de crear i de gestionar continguts «per a tothom».

D'altra banda, davant l’oferta creixent, un sector que tradicionalment s'ha potenciat des de l'administració pública assumeix com a pròpies les regles del lliure mercat i esdevé un àmbit de grans actors que exigeixen partners de qualitat per fer front als seus reptes.

El descens progressiu de la demanda a causa de l'evolució de la piràmide demogràfica ha provocat una situació de competència sense precedents en el Sector Educació. La necessitat de captar alumnat ha generat un escenari en què les diferents institucions es posicionen com a marques i s’associen amb valors com ara la tecnologia i l'accessibilitat. . L’R+D esdevé un dels eixos fonamentals i s'aplica, no només al funcionament de les organitzacions, sinó també al procés educatiu en general.

El paper del nostre grup encaixa amb diversos aspectes i variables multidimensionals, com ara l'aplicació de regles d'accessibilitat a la tecnologia. . El desenvolupament de processos basats en la tecnologia accessible és una garantia en el Sector Educació. Per això, des d’ILUNION Tecnologia i Accessibilitat, som capaços d'oferir una consultoria adaptada a les necessitats de cada projecte.

Des d’ILUNION Salut, tenim molt en compte el paper de l'accessibilitat en els elements físics (estructures adaptades, bucles magnètics, equipament per a instal•lacions...) en el Sector Educació, així com els elements de senyalèctica dissenyats d'acord amb uns criteris de visibilitat màxima. Es tracta, en tots dos casos, de facetes clau orientades a generar macroentorns «per a tothom».

A més de les necessitats pròpies de les infraestructures —com ara la neteja, el manteniment, els jardins...—, a ILUNION Facility Services també dissenyem serveis de seguretat que tenen en compte les necessitats especials dels centres educatius. Així mateix, donem resposta a les preocupacions mediambientals de qualsevol centre desplegant solucions de reciclatge.

L'optimització de processos orientada a la reducció de costos és una altra de les preocupacions del sector a la qual, des d’ILUNION IT Services, podem donar suport. D’una manera similar, a través d'ILUNION Contact Center Bpo, és possible replantejar el cicle documental que es genera en el sector, digitalitzant-ne el procés i fent-lo més eficient.

La maduresa del Sector Educació també ha provocat la revisió dels canals de comunicació i de la seva estratègia. A ILUNION Comunicació Social ens hem especialitzat en la gestió dels processos comunicatius orientats a entorns digitals més adreçats al target objectiu.

Així mateix, el Sector Educació es pot beneficiar de l'externalització en els processos de selecció i contractació de personal i de la formació especialitzada que des d’ILUNION Capital Humà oferim.

Completen la nostra oferta ILUNION Hotels i ILUNION Catering, que ens permet oferir al Sector Educació condicions d'allotjament i de contractació adaptades i dissenyades per al mitjà educatiu.

 • ILUNION Facility Services
  • Serveis de neteja
  • Serveis de jardineria.
  • Serveis de manteniment integral d'edificis
  • Serveis de reciclatge RAEES
  • Seguretat
  • Serveis d'externalització
  • Serveis d'higiene ambiental i gestió de residus
 • ILUNION Tecnología y Accesibilidad
  • Serveis de consultoria d'urbanisme i transport
  • Serveis d'accessibilitat TIC
  • Solucions BI i infraestructures
  • Estudi i recerca social
  • r+d+i
 • ILUNION COMUNICACIÓN SOCIAL
  • Diseño y desarrollo de aplicaciones móviles
  • Disseny Creativitat i Publicitat
  • Entorns 2.0 i RRSS
  • Consultoria de comunicació
  • Serveis de gabinet de premsa
  • Serveis editorials
  • Producció de continguts audiovisuals
  • Màrqueting promocional
 • ILUNION IT services
  • Equipament Tecnològic
  • Serveis gestionats d'impressió
 • ILUNION Capital Humà
  • Serveis d'agència de col•locació i treball temporal
  • Serveis de formació
 • ILUNION Hotels
  • Serveis d'allotjament i restauració
 • ILUNION Catering
  • Serveis de restauració
 • ILUNION Contact Center BPO
  • Serveis de Contact Center
  • Gestió documental
 • ILUNION Retail
  • Xarxa de botigues
  • Serveis de comercialització de material d'oficina
  • Lots i cistelles de nadal
 • ILUNION Bugaderia
  • Bugaderia industrial i rènting tèxtil

Anar al web Contacto