Responsabilitat Corporativa

Persones
que treballen per a 
persones.

 • Inici
 • Reputació empresarial

Responsabilitat Corporativa

Ser responsables per ser millors

A Ilunion estem convençuts que ser responsable ens ajuda a tenir millors empreses.

Els eixos que articulen la Responsabilitat Corporativa d'Ilunion són els següents:

 • Creem ocupació de qualitat per a persones amb discapacitat a través de projectes empresarials sostenibles. Perseguim la doble rendibilitat: econòmica i social.
 • Aspirem a ser exemplars en la gestió de la discapacitat en la nostra organització, i volem ser els aliats de referència per aquelles organitzacions compromeses amb la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.
 • Creiem que les persones són el motor de la nostra organització, i que som “persones al servei de persones”.
 • El bon govern i la transparència són un pilar fonamental de la nostra organització per garantir la seva sostenibilitat en el temps i per generar confiança en els nostres grups d’interès i en tota la societat.
 • Fomentem la creativitat dels nostres equips i invertim en I+D per dissenyar i implementar les millors solucions que donin resposta a la complexa i competitiva realitat de les nostres empreses.
 • Ens certifiquem en estàndards internacionals que contribueixen a millorar la nostra gestió i a maximitzar el nostre valor pel client.
 • Desenvolupem una gestió responsable dels recursos naturals i perseguim la minimització de l’impacte mediambiental de totes les nostres activitats.

Des de l’any 2007 existeix com a tal la funció directiva en matèria de RC i Sostenibilitat en l’organització, tot i que al 2011 es va crear amb caràcter transversal a la Fundació ONCE i a les empreses del Grup, la que actualment s’anomena Direcció Corporativa de RSC, Comunicació i Marketing. El seu titular és membre del Comitè de Direcció d'Ilunion i reporta directament a l’alta direcció (vicepresident de la Fundació ONCE, president i consellers delegats d'Ilunion).

Els nostres grups d’interès

El diàleg fluid i bidireccional amb els grups d’interès permet identificar i planificar les actuacions a desenvolupar en matèria de Responsabilitat Corporativa. Els grups d’interès més rellevants d'Ilunion són els següents:

 • Els treballadors, amb y sense discapacitat, donat que amb la seva professionalitat i experiència fan realitat el projecte socio empresarial.
 • Els proveïdors i els clients, amb qui es mantenen relacions de col•laboració i confiança.
 • Les Administracions Públiques, amb les que es realitza una escrupolosa feina de rendició de comptes, com a conseqüència de les relacions que mantenim amb elles com a proveïdors de serveis i beneficiaris de fons públics.
 • El sector de l’ocupació protegida, on es realitza una important tasca de foment del desenvolupament i professionalització dels Centres Especials de Treball.

Durant el quart trimestre del 2014 s’estan duent a terme sessions i entrevistes amb representants dels principals grups d’interès d'Ilunion.

Compromesos amb la promoció de la RSE

Un aspecte fonamental amb l’actuació d'Ilunion en matèria de Responsabilitat Corporativa consisteix en promoure la RSE i en difondre i impulsar la gestió responsable de la discapacitat en les empreses (RSED). Aquesta tasca es realitza a escala nacional i internacional, i posiciona a Ilunion, junt amb la mateixa Fundación ONCE, com un dels principals prescriptors en aquesta matèria.

A través del Consell Nacional de la Discapacitat, hem participat activament al Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses (CERSE) des del moment de la seva creació i, en la seva última etapa, en el procés d’elaboració de l’Estratègia Espanyola de RSE.

Actualment, Ilunion ostenta la presidència de la Junta Directiva de Forètica. A més, és soci fundador de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable (SERES).

A través de la Fundación ONCE participem com a soci en la plataforma d’Inversión Socialmente Responsable Spain SIF, al Comitè Técnico de Normalización AEN/CTN 165 de Ètica de AENOR i a Global Reporting Initiative (GRI) com Organizational Stakeholder.

Al 2013, en col·laboració amb el CERMI, vàrem desenvolupar una campanya a nivell internacional que va aconseguir el compromís per part del GRI d’incorporar a la seva agenda nous desenvolupaments de recursos i guies per l’informe en matèria de sostenibilitat i la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat.

Ilunion està adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i és soci de la Xarxa del Pacte Mundial a Espanya.

Iniciatives de promoció de la RSED

 • Foro Inserta Responsable

  Foro Inserta Responsable

  www.foroinserta.es Espai d’innovació social sobre la Responsabilitat Social Empresarial i la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat, que busca generar un impacte positiu per a les empreses i organitzacions participants.

 • Contratación pública socialmente responsable

  Fòrum per a la Contractació Pública Socialment Responsable

  www.conr.es Posa el focus en la creació i manteniment de l’ocupació de les persones amb discapacitat, així com en l’accessibilitat universal, mitjançant la contractació pública. Per aconseguir-ho, convida a col·laborar a entitats inclusives de caràcter públic i privat.

 • Xarxa Europea CSR+D

  Xarxa Europea CSR+D

  www.csr-d.eu Amb un enfoc col·laboratiu, promou la integració de la discapacitat en les agendes  de Responsabilitat Social Empresarial, amb la finalitat última d’afavorir la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat a Europa. A més de contribuir al desenvolupament de la competitivitat responsable d’empreses i Administracions Públiques.

 • Bequal

  Bequal

  www.bequal.es Primer certificat que reconeix, verifica i garanteix el compromís i l’actitud positiva de l’empresa cap a les persones amb discapacitat.

 • European network for Accesible tourism

  European Network for Accesible Tourism

  www.accessibletourism.org Organització sense ànim de lucre que aspira a ser la vanguardia de l’estudi, la promoció i la pràctica del turisme accessible.