Som únics

Persones
que treballen per a 
persones.

Política de Recursos Humans

 • RECLUTAMENT, SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

  Per a nosaltres és fonamental comptar amb els millors professionals. Els nostres processos de reclutament s'inicien amb la cerca de l'excel·lència en la cobertura de les nostres vacants i amb especial atenció als col·lectius amb discapacitat com a mesura de la seva inclusió laboral. Les primeres fonts de reclutament sempre són internes, cosa que permet afavorir la promoció de les persones que componen els nostres equips.

 • PLA D'ACOLLIDA

  Quan un professional s'incorpora a ILUNION, comença un període transitori d'acollida, que contribueix exponencialment a la seva inserció laboral des d'un punt de vista tècnic, de clima laboral i d'assumpció de la cultura institucional de l'ONCE, la seva Fundació i  ILUNIONl i es seves empreses.

  L'assignació personal d'un tutor i el lliurament del manual corporatiu de benvinguda són elements clau per assolir l'èxit en aquesta etapa.

 • GESTIÓ DEL TALENT

  En un entorn tan exigent com l'actual, ILUNION disposa de solucions pròpies de gestió estratègica de Recursos Humans per planificar el desenvolupament dels seus equips professionals. D'aquesta manera, ens assegurem que els nostres professionals tenen les capacitats tècniques, de gestió i directives necessàries per assumir els reptes presents i futurs.

  Retenir i fer créixer el talent dels seus professionals és un dels principals objectius estratègics d'ILUNION.

 • DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

  ILUNION es preocupa de conèixer les capacitats actuals de les persones que componen els seus equips i detecta i identifica el potencial futur dels seus empleats mitjançant l'optimització dels recursos invertits en la seva formació i desenvolupament, de cobrir internament les vacants que es produeixin, retenir i motivar les persones extraordinàriament valuoses, i projectar accions de desenvolupament i promoció eficients a mitjà i llarg termini. Tot això permet als equips directius disposar d'una pedrera interna de professionals formats en el seu entorn i cultura institucional i gestionar de manera eficient el capital humà i intel·lectual de l'Organització.

 • CONCILIACIÓ

  ILUNION aposta per la conciliació laboral i familiar dels seus empleats i empleades com un element més de la gestió estratègica de la companyia. El respecte per les necessitats individuals en funció de la discapacitat de cada professional es gestiona amb polítiques actives de conciliació.

  Prevenció de Riscos Laborals i Promoció de la Salut.

  reballem per garantir la seguretat i salut de les persones que formen part d' ILUNION des d'un punt de vista integral. L'objectiu de la nostra política de prevenció de riscos laborals és generar entorns de treball segurs i saludables, amb especial importància vers les persones amb discapacitat, la promoció de la salut, el benestar a la feina i la millora contínua en la nostra gestió. Les empreses del GrupILUNION tenen els certificats OHSAS 18001, , i fomenten el desenvolupament de projectes i actuacions orientats a promoure un major coneixement de la seguretat i la salut a la feina, amb una atenció especial a les necessitats de les persones amb discapacitat

 • QUALITAT

  Per al desenvolupament i la implantació dels seus projectes, processos, eines i solucions de gestió, ILUNION sempre treballa perquè aquests s'ajustin als requisits de les normes de qualitat i les principals certificacions europees en la matèria (ISO, OHSAS, EFQR, EFR, Bequal...), com a concreció dels seus valors.