Inclusió i diversitat

Equilibri entre valors
econòmics i socials

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

  • MISSIÓ

    Desenvolupar accions empresarials innovadores que afavoreixin la inserció laboral de les persones amb discapacitat, tot mantenint l'equilibri entre els valors econòmics i socials.

  • VISIÓ

    ILUNION vol ser un grup social empresarial competitiu i per això aposta per la diversificació de les seves activitats, fonamentalment en sectors generadors d'ocupació per a persones amb discapacitat, tot garantint la sostenibilitat social davant d'un mercat econòmicament global i en constant evolució.

  • VALORS