Els nostres treballadors

Són els nostres
companys de viatge

Informe de Valor Compartit

Memòria de sostenibilitat

Els nostres clients i proveïdors, les Administracions Públiques, el sector del treball protegit i, de forma molt especial, els nostres treballadors, són els nostres companys de viatge, i el nostre treball es fa possible en tant que compartim amb tots ells l'esforç per fer realitat un projecte capaç de crear volor econòmic i social. Per això, anomenem a la nostra memòria de sostenibilitat "Informe de Valor Compartit".