El nostre Objectiu

Una relació estable
i de confiança
amb els
nostres proveïdors

Gestió de Proveïdors

GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT

Amb l'objectiu d'aconseguir una relació estable i de confiança amb els proveïdors, capaç d'assegurar la minimització dels riscos operacionals, així com la transparència, objectivitat i equitat en la contractació i relació amb tots ells, ILUNION disposa d'una política de compres responsables.

Totes les compres fetes a ILUNION, a excepció d’ILUNION Retail i ILUNION Lavandería, són dutes a terme a través d'una plataforma de compres centralitzada.

El procediment de selecció, homologació i avaluació de proveïdors pren en consideració, a més de criteris econòmics, l'adhesió a estàndards internacionals per al compliment de compromisos d'ordre ètic, social i ambiental, com les convencions i el Pacte Mundial de les Nacions Unides, les convencions de l'OIT i les certificacions en matèria de Responsabilitat Social com ara la norma SGE 21.

A més, i en consonància amb les finalitats de l'organització, hi ha un criteri de preferència a favor d'aquelles propostes promogudes des d'empreses que donen feina a persones amb discapacitat i que compleixin amb la Llei General dels Drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social. L'esmentat criteri de preferència s'aplica també a aquelles empreses que desenvolupen actuacions en matèria d'accessibilitat universal i disseny per a tothom a escala d'entorns físics i/o virtuals, o que desenvolupen productes i serveis accessibles.