Comprometre ferm amb

La qualitat en el treball

Excel·lència i sistemes de gestió

La Política del Sistema Integrat de Gestió definida per la Direcció d’Ilunion es basa en un compromís ferm amb la qualitat, la gestió ambiental i la seguretat i salut en el treball amb la millora contínua dels procediments interns en l'exercici de la seva activitat pròpia.
 
En general l'actuació d’Ilunion, que consisteix en proporcionar serveis centrals de suport i coordinació d'activitats a les àrees d’activitat d’Ilunion, es regirà per aquests principis generals: Bon govern, transparència i excel·lència, complementarietat amb l'actuació de les administracions públiques, cooperació, impacte social, innovació social, independència i imparcialitat, respecte de qualsevol poder públic o privat i igualtat.
 
El 60% de les nostres activitats estan certificades sota la norma OHSAS 18001, el 81% per la norma ISO 14001, el 92% per la ISO 9001, i sis tenen l'especificació de Gestió Ètica i Professionalitzada de Centre Especial de Treball.
 

Més informació sobre Excelencia y sistemas de gestión.