Ètica i integritat

Codi ètic de conducta

Ètica i integritat

Codi Ètic de Conducta

El model de negoci d’ILUNION està fonamentat en valors, no només pel seu compromís amb la Discapacitat i l'Economia Inclusiva sinó per un sentit clar de la gestió empresarial responsable i l'ètica en els negocis.

En aquest sentit, ILUNION es regeix per onze valors que formen part de la seva cultura corporativa i que es cultiven a través d'una sèrie d'eines ètiques compartides amb tot el Grup Social ONCE: el Codi Ètic, el Canal Ètic i el Grup d’Ètica (dependent de l'Observatori de Transparència i Ètica del Consell General de l'ONCE).

El Codi Ètic

El Codi Ètic i la Guia de Conducta dels Treballadors i Treballadores d’ILUNION és de caràcter orientatiu i inspiracional, i té el seu referent en el Codi Ètic de Conducta del Grup Social ONCE. Aquest últim afecta exclusivament consellers, directius, comandaments intermedis i d’altres responsables de gestió, per als quals és de compliment obligat.

EXECUTIVE'S ETHICAL CODE Abre en ventana nueva

EMPLOYEES'S ETHICAL CODE Abre en ventana nueva

Canal ètic

El Canal Ètic es gestiona a través d'una bústia de correu electrònic a la qual tots els empleats poden remetre consultes i propostes de millora relacionades amb el Codi Ètic de Conducta, així com denúncies de comportaments contraris a aquest per part de persones obligades al seu compliment. El Canal Ètic es troba ubicat en un microlloc web específic sobre Compromís Ètic del Grup Social ONCE.

ETHICS CHANNEL El enlace al canal ético abre en ventana nueva.

La gestió del canal ètic correspon al Grup d'Ètica, el qual garanteix la confidencialitat i la no utilització d'aquest canal per a d'altres fins. A més, promou mesures per a la implantació i el desenvolupament del Codi Ètic.