El Nostre Equip Directiu Corporatiu.

Directius de ILUNION:

 • Alberto Durán.

  President del Consell d'Administració.

  Imagen de Alberto Duran
 • Alejandro Oñoro.

  Conseller Delegat.

  Imagen de Alejandro Oñoro
 • Paola del Río.

  Direcció Corporativa de Recursos Humans i Mitjans.

  Imagen de Paola del Río.
 • Joaquín Ingelmo.

  Direcció Corporativa Econòmic-Financera.

  Imagen de Joaquín Ingelmo
 • Alejandro Fernandez.

  Direcció Corporativa d'Estratègia.

  Imagen de Alejandro Fernandez
 • Óscar da Pena.

  Direcció Corporativa d'Organització i Desenvolupament de Negoci.

  Imagen de Oscar da Pena
 • Jose Luis Barceló.

  Direcció d'Assessoria Jurídica.

  Imagen de Jose Luis Barceló
 • Virginia Palmero.

  Direcció de l'Àrea Financera.

  Imagen de Virginia Palmero.
 • Nerea Bidaurrázaga.

  Direcció de l'Àrea de Compres i Serveis Generals.

  Imagen de Nerea Bidaurrazaga.
 • Fernando Riaño.

  Direcció de RSC Comunicació i Relacions Institucionals.

  Imagen de Fernando Riaño
 • Juan Carlos Rodriguez.

  Direcció de l'Àrea de Recursos Humans.

  Imagen de Juan Carlos Rodriguez.
 • Paqui García.

  Departament de Desenvolupament de Negoci Intern. 

  Imagen de Francisca García.
 • Antonio Barea.

  Conseller Delegat de la Divisió de Comercialització.

  Imagen de Antonio Barea.