El Nostre Equip Directiu Corporatiu.

El Nostre Equip Directiu Corporatiu.

Directivos de ILUNION:

 • Alejandro Oñoro.

  Conseller Delegat.

  Imagen de Alejandro Oñoro
 • Paola del Río.

  Direcció Corporativa de Recursos Humans i Mitjans.

  Imagen de Paola del Rio
 • Joaquín Ingelmo.

  Direcció Corporativa Econòmic-Financera.

  Imagen de Joaquín Ingelmo
 • Alejandro Fernández.

  Direcció Corporativa d'Estratègia.

  Imagen de Alejandro Fernandez
 • Óscar da Pena.

  Direcció Corporativa d'Organització i Desenvolupament de Negoci.

  Imagen de Oscar da Pena
 • José Luis Barceló.

  Direcció d'Assessoria Jurídica.

  Imagen de Jose Luis Barceló
 • Virginia Palmero.

  Direcció de l'Àrea Financera.

  Imagen de Virginia Palmero
 • Nerea Bidaurrázaga.

  Direcció de l'Àrea de Compres i Serveis Generals.

  Imagen de Nerea Bidaurrázaga
 • Virginia Núñez Martín

  Direcció Transformació i Excel·lència.

  Imagen de Virginia Nuñez
 • Esther Díaz Paniagua,

  Direcció Gestió de Persones i Desenvolupament de Talent.

  Foto Esther Diaz
 • Paqui García.

  Departament de Desenvolupament de Negoci Intern. 

 • Antonio Barea.

  Conseller Delegat de la Divisió de Comercialització.

  Imagen de Antonio Barea.
 • Fernando Riaño.

  Relacions Institucionals i Sostenibilitat.

  Imagen de Fernando Riaño.