Som únics

Persones
que treballen per a 
persones.

Economia Circular

L'economia circular és l'alternativa al model actual (economia lineal) que implica una anàlisi sobre el consum de recursos finits i aconseguir de reduir fins a eliminar els residus del sistema partint de la fase inicial.

L'economia circular posa l'accent dels seus esforços a obtenir durant el seu funcionament beneficis per a la societat en conjunt.

El sistema lineal sobre el qual s'ha basat la nostra economia durant el segle XX (extracció, fabricació, utilització i eliminació) juntament amb l'augment exponencial del consum de les societats més desenvolupades ha assolit ja els límits de sostenibilitat. Fa temps que es va començar a albirar l'esgotament de molts dels recursos naturals i combustibles fòssils que fem servir diàriament. D'aquí neix la necessitat urgent d'establir un nou model que optimitzi els fluxos de materials, d’energia i de residus, que tingui com a objectiu final el reaprofitament màxim dels recursos naturals. Aquest nou model és el que s'anomena Economia Circular. Cal iniciar un camí de transició per passar de l'economia lineal a l'economia circular.

En què l'Economia Circular beneficia les empreses?

En molts casos és més barat reutilitzar components que no pas crear-los de zero. Per exemple, en el sector de l'automòbil l'empresa sueca Volvo fa anys que incorpora en el procés productiu components reutilitzats de vehicles rebutjats.

Com es beneficia la societat de l'Economia Circular?

En alguns informes es donen dades de l'impacte econòmic i social que tindria l’assimilació total de la normativa europea actual en matèria de residus associada a l'Economia Circular. Es calcula que es crearien al voltant de 52.000 llocs de treball a Espanya i més de 400.000 a tot Europa, xifres gens menyspreables sobretot en un país amb taxes d'atur elevades com és el nostre.

Com l’Economia Circular afecta l’economia?

En un panorama actual d'escassetat i fluctuació dels costos de les matèries primeres, l'Economia Circular contribueix a la seguretat del subministrament i a la reindustrialització del territori nacional. Cal tenir en compte que Europa no és precisament el continent que té més recursos naturals, d'aquí el gran interès dels Estats membres de la UE per potenciar l'Economia Circular com a paradigma de gestió de les matèries primeres. Com més avancem en aquest terreny menys dependents serem d'altres països i menys impacte tindran en els nostres balanços econòmics les fluctuacions de preus de les matèries primeres, sempre molt susceptibles a l'especulació.

Residu d'aparell elèctric i electrònic (RAEE):

Els RAEE són els residus que més creixen a escala global; poden contenir substàncies perilloses que, si bé són necessàries per garantir-ne la funcionalitat, es poden emetre al medi ambient o ser perjudicials per a la salut humana si, un cop que es converteixen en residus, els aparells no es gestionen i es tracten adequadament.

Com a dada il·lustrativa, una nevera mal reciclada emet a l'atmosfera gasos amb efecte d’hivernacle equivalents a les emissions d'un cotxe durant 15.000 quilòmetres.

El fòsfor que hi ha dins un televisor pot contaminar fins a 80.000 litres d'aigua

Pel bé de la societat i del planeta, cal potenciar un sistema econòmic circular en el qual, un cop finalitzada la seva vida útil, aquests dispositius electrònics deixin de ser vistos com un problema i siguin tractats com un recurs valuós que permeti evitar la sobreexplotació de matèries primeres, moltes de les quals són crítiques atesa la seva escassetat. D'aquesta manera, aconseguirem el nostre objectiu que és protegir el medi ambient i la nostra salut.

 • ILUNION Reciclados: un projecte d’economia circular centrat en les persones

  A ILUNION RECICLADOS, companyia industrial referent en el sector del reciclatge de RAEE, treballem per gestionar de manera eficient els residus des del punt de vista mediambiental, econòmic i social, contribuint al manteniment i la millora dels recursos naturals i energètics i promovent el desenvolupament sostenible i l'economia circular.

  ILUNION és present en el circuit complet de la cadena de valor del reciclatge de RAEE i ofereix un servei integral als clients. El nostre equip està format per 167 persones, de les quals 101 tenen alguna discapacitat.

  Ubicació de les plantes de tractament de residus d’ILUNION

  La feina diària es porta a terme en dues plantes industrials situades a La Bañeza (Lleó) i a Campo Real (Madrid), en les quals es duu a terme un tractament final de RAEE mitjançant l’extracció de les substàncies perilloses i potencialment contaminants contingudes en aquests residus i la recuperació, a més, dels materials susceptibles de ser reutilitzats.

  El 2020 en aquestes dues plantes es van tractar més de 15.000 tones de RAEE, de les quals el 90 % es va poder reintroduir al circuit productiu per crear nous productes i evitar l'extracció de materials de la natura, un dels objectius de l'Economia Circular.

  Disposem d’una àrea logística, amb nou centres d'emmagatzematge temporal localitzats en diferents províncies espanyoles que, juntament amb una flota de més de 60 vehicles especialitzats, s'encarreguen de la recollida, la classificació, l’emmagatzematge temporal i el transport de RAEE a les plantes de tractament final.

  L'any 2020, gràcies a la nostra flota de vehicles sostenibles, ILUNION va evitar l'emissió de més de 90 tones anuals de CO2 en el transport de més de 60.000 tones de RAEE.

  Ir a la web ILUNION RECICLADOS