Accesibilitat

L'objectiu d'ILUNION és que totes les persones, independentment de tenir una discapacitat, de l'edat o d'accedir al web des de tecnologies poc convencionals, puguin navegar per les pàgines d'aquest lloc web sense trobar dificultats d'accés..

Amb aquesta finalitat, el desenvolupament del web de ILUNION s'ha basat en el compliment de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Logotipo de acreditación del cumplimiento de las pautas nivel AA del w3cLogotipo de acreditación de HTML 4.01 transitional válidoLogotipo de acreditación de CSS válido

Algunes de les funcionalitats implementades al web de ILUNION per permetre-li accedir a tots els continguts de la web amb més facilitat són::

  • Les característiques visuals del portal (tipus de lletra, color de font i fons, etc.) es defineixen mitjançant el full d'estils perquè l'usuari pugui ajustar el text a les seves preferències.
  • Les mides de les fonts s'han definit amb unitats relatives perquè pugui ampliar o disminuir la mida de la font des de les opcions del navegador.
  • Si un usuari accedeix a la pàgina amb un navegador que no suporta fulla d'estils, no suposarà una dificultat, ja que de la mateixa manera es pot accedir a tots els continguts amb la CSS desactivada.
  • Les pàgines tenen una estructura clara tant per a l'usuari que pot veure tot el contingut, com per al que llegeix la informació amb un lector de pantalla, usuaris que desactiven el full d'estils, etc. Sota aquest objectiu, s'han definit mitjançant el codi HTML els encapçalats de secció, les llistes i tots els elements que ajuden a la comprensió general del lloc web.
  • El codi HTML i CSS empleat s'ajusta a les gramàtiques formals per garantir la correcta visualització dels continguts en diferents navegadors.