Som únics.

Persones
que treballen per a 
persones.

DIVERSITAT I TALENT

ILUNION conforma la seva gestió de la diversitat sobre cinc àmbits d'aplicació: Discapacitat, gènere, edat, ètnic-racial i orientació i identitat sexual.

 Potenciem les diferències en benefici de l'organització com a valor estratègic. Garantim la igualtat de tracte i d'oportunitats per a tots dos gèneres, així com per edat per raça o per identitat, fomentant el treball inclusiu..

Discapacidad

 • Potenciar les diferències en benefici de l'organització com a valor estratègic.

  • Género

   Garantim la igualtat de tracte i oportunitats d'homes i dones

  • Edat

   Garantim la igualtat de tracte i oportunitats per edat

 • Entorno de trabajo inclusivo

  • Étnica-racial

   Garantim la igualtat de tracte i oportunitats per ètnia i raça

  • Identidad

   Garantim la igualtat de tracte i oportunitats per conviccions, orientació i identitat sexual

 • DIVERSITAT DE GÈNERE

  A ILUNION vetllem per la incorporació de dones en tots els nostres equips, i impulsem convenis de col•laboració en matèria d'Igualtat i drets de les dones en el treball, en estreta col•laboració amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i desenvolupem campanyes de divulgació a les nostres empreses. 

  Som especialment sensibles amb les víctimes de violència de gènere. Per això, defensem un compromís ferm amb les dones de les nostres plantilles i davant de tota la societat en la lluita contra qualsevol manifestació d'aquest tipus de conducta discriminatòria de maltractament sexista. Així, d'acord amb allò establert legalment (LO 1/2004, de 28 de desembre; i LO 3/2007, de 22 de març), desenvolupem periòdicament campanyes internes de sensibilització, implantem processos de detecció precoç i prevenció de possibles situacions, i establim mesures de suport per a aquelles dones que se'n poguessin veure afectades.

   El 55% de la nostra plantilla són dones, defensem un compromís ferm amb elles.
  • 45% Homes
  • 55% dones

  Defensem un compromís ferm amb les dones de les nostres plantilles

 • DIVERSITAT EN LA DISCAPACITAT

  Prop del 40% de les persones que formem part d'ILUNION d'ILUNION som professionals amb algun tipus de discapacitat. Ens trobem en totes les àrees funcionals i jeràrquiques de les empreses, en qualsevol sector i gairebé en qualsevol ubicació.

   Totes i tots tenim capacitats diferents per això un 40% de la nostra plantilla té algun tipus de discapacitat, creiem en la incluisón laboral i la practiquem activament.
  • 40% PERSONES SENSE DISCAPACITAT
  • 60% PERSONES AMB DISCAPACITAT

  Tots i totes tenim capacitats diferents

 • DIVERSITAT GENERACIONAL

  Els diferents grups d'edat que componen una companyia com la nostra permeten la pluralitat de perspectives, la transmissió del coneixement i l'aprofitament de les contribucions de cada generació en qualsevol entorn en què interactuem. I és que la diversitat converteix les diferències en una font d'oportunitats.

   La diversitat converteix les diferències en una font d'oportunitats per això la nostra plantilla es compon de les generacions Z, SENIOR, I, X, I Baby Boomer.
  • 1% Generació z
  • 6% Generació sènior
  • 15% Generació Y
  • 32% Generació X
  • 64% Generació Baby boomer

  La diversitat cultural és un tret característic del nostre món.

 • Diversidad Cultural

  L'increment de la mobilitat de les empreses i de les persones és un dels fets socials que més ha contribuït a mostrar les naturaleses diverses del planeta i a conscienciar-nos d'aquesta diversitat

  La diversitat cultural és un tret característic del nostre món per això el 5% de la nostra plantilla és de nacionalitat estrangera, ja que creiem en aquesta diversitat i la fomentem.
  • 95% Nacionalitat espanyola
  • 5% Nacionalitat estrangera
  • 2% Asia
  • 26% África
  • 35% Europa
  • 37% América

  DIVERSITAT CULTURAL

 • DIVERSITAT D'IDENTITAT I ORIENTACIÓ SEXUAL

  La diversitat és una qüestió de drets humans i cap persona hauria de ser discriminada.