La cura de les persones

La nostra raó de ser

imatge estetoscopi

Sector Hospitalari, Sociosanitari, Farmaceútic

Por ILUNION aquest és un sector clau ja que la dedicació a les persones i la seva cura forma part de la nostra raó de ser.

La nostra experiència ens indica que es tracta d'un sector que ens permet dedicar esforços a la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat. Aquest sector es troba en fase de creixement i d'actualització dels serveis, on el client final cada dia és més exigent. Les entitats sociosanitàries, els serveis de teleassistència, l'ajuda a domicili i les residències de gent gran han multiplicat la seva presència a Espanya durant els darrers anys i ho seguiran fent en el futur. La llei de dependència està potenciant encara més un escenari que vindrà marcat en els propers anys per fortes inversions, tant del sector públic com del privat, i per la creació de llocs de treball directes i indirectes.

Per formar part d'aquest creixement, a ILUNION estem desenvolupant serveis i productes àgils, eficients i flexibles capaços de donar solució a les necessitats i reptes d'aquest sector davant d'un client final cada vegada més exigent. El ventall de solucions que oferim abasten des dels serveis de bugaderia en hospitals o centres residencials fins a la dotació d'equipaments sociosanitaris adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

Una àmplia oferta de productes de suport ens permet entrar en nínxols de mercats sostinguts pel creixent envelliment de la població que projecta l'Institut Nacional d'Estadística (INE). I és que l'any 2060 es preveu a Espanya que un 29,9% de la població total siguin persones de més de 65 anys.

La nostra vocació d'innovació ens està permetent posicionar-nos com a soci de confiança en centres geriàtrics, hospitals, residències i a la indústria farmacèutica. Indrets on la gestió de la neteja i la preocupació pel medi ambient són dos aspectes fonamentals que es conjuguen a través dels nostres serveis. La seguretat de les zones comunes als hospitals o la vigilància nocturna als centres geriàtrics també ens obren una porta d'entrada a la colaboració.

ILUNION es consolida com un dels principals centres de gestió de trucades i canalitzador de procediments en els serveis de salut pública a les principals comunitats autònomes. Som capaços de formar part d'un procés delicat on les persones sempre són el primer.

El soci de confiança en centres geriàtrics, hospitals, residències i e a la indústria farmacèutica.

A més de donar servei al sector, en formem part a través de les nostres residències i clíniques de fisioteràpia. Aquest doble paper de proveïdors de serveis i de competidors ens permet tenir una visió molt clara de quines són les prioritats i els principals reptes.

L'accessibilitat i la tecnologia aplicada esdevenen fonamentals en un àmbit com el dels sectors hospitalari i sociosanitari; per això, els nostres serveis de consultoria resulten imprescindibles per completar la nostra oferta.

La creixent entrada d'empreses privades en el panorama sociosanitari i hospitalari posa de manifest la necessitat de disposar d'uns serveis especialitzats en màrqueting i comunicació que juntament amb la completa gestió de producció de materials ens situa com un proveïdor de serveis 360 més enllà dels serveis convencionals..

A ILUNION integrem solucions de qualitat, que ens permeten avançar un pas més en la cadena de valor dels nostres clients, la qual cosa ens converteix en "socis de confiança";.

Anar al web de Contacte