Garantía de futur

Procediments
adaptats a les
exigències del client

imatge de mans treballant en una oficina

Sector banca, assegurances, consultoria

Durant els últims anys, al sector de la banca s'ha produït una reestructuració completa de la relació entre les entitats i els seus clients. Aquest fet, ha provocat que es generin tot un seguit de procediments associats a les nous fluxos de comunicació amb el particular que en els nostres grup han generat oportunitats de servei enfocades cap a l'externalització dels processos de negoci.

Gran part del repte en aquest tipus de sectors recau en ser capaç de incorporar la tecnologia necessària per aconseguir realitzar un tractament adequat de les dades del client final. L'anàlisi d'aquestes dades permetrà el disseny de solucions adaptades a les seves necessitats i de productes adaptats a un client cada vegada més exigent.

Aportem valor i mostrem la nostra capacitat, flexibilitat i adaptació per donar resposta a totes les necessitats dels nostres clients.

A ILUNION col·laborem amb les principals entitats del sector banca, assegurances i consultores. Aportem valor i mostrem la nostra capacitat, flexibilitat i adaptació per donar resposta a totes les necessitats dels nostres clients.

Actualment, prestem serveis de back office per serveis financers i gestionem processos de subscripció o cartera en entitats asseguradores. A més, tenim un contact center que ofereix serveis de recepció i emissió per a venda. A més, oferim serveis de neteja, seguretat i vigilància, gestió d'impressió i subministrament d'equips informàtics. Així mateix, ILUNION està especialitzat en consultoria tecnològica i d'accessibilitat; regal promocional i lots de Nadal així com en l'organització de eventos.Nuestra oferta és molt àmplia i gran part dels nostres serveis els realitzem des dels nostres centres especials d'ocupació. Volem seguir creixent i aportant valor en les activitats que desenvolupem en aquest Sector.

L'existència de seus físiques de gran envergadura i, de vegades, de gran capil·laritat ens permet oferir també el nostre portfoli de serveis dedicat al manteniment integral, la neteja o fins i tot la seguretat.

El papel de la tecnologia i l'accessibilitat és també fonamental en un sector de contacte directe amb el client, en aquest sentit, des de ILUNION facilitem el seu accés a través de l'adaptació de suports en l'àmbit físic o en l'online.

 

Anar al web Contacto